Jupiter danst met Pluto

Er is in deze turbulente tijd nog een planeet aan het dansen met Pluto in Steenbok en dat is Jupiter. Klik hier voor de dans van Pluto met Saturnus in Steenbok.

Op dit moment en in dit jaar 2020 zijn we in een aantal opmerkelijke astronomische planeetstanden. Met hun betekenis voor ons mensen op aarde. Goed om dit grotere geheel te zien in de gebeurtenissen zoals die op dit moment voor mensen en alles op aarde spelen. Het jaar 2020 kan gezien worden als het transformatiejaar.

Pluto is de heersende planeet van Schorpioen en overeenkomstig de mythologische Osiris – Horus. Osiris is in Horus wedergeboren. Osiris staat voor eenheid. Pluto is transformatie- en scheppingskracht. Kracht die vrijkomt om in innerlijke wijsheid je leven vorm te geven. Pluto is een onontkoombare en soms ook dwingende kracht. Werk je ermee samen dan kan het een goede bondgenoot voor je zijn.

Osiris staat enerzijds voor de vastheid van de stof. Anderzijds voor het tot eenheid brengen van de geest met de ziel in het lichaam. Het verlichten van de verdichting van je lichaam.

En de samenstand van Jupiter en Pluto in Steenbok kan je daarin helpend zijn.


gratis ebook

Kijk ook even in je spambox om je aanvraag GRATIS eBook te bevestigen.

Wil jij het GRATIS eBook ontvangen ‘7 oud Egyptische wijsheden die je leven verrijken’? En ontvang daarbij ook gratis, 7-maal per jaar de InSpirit eZine. Vul je naam en e-mail adres in de velden van het inschrijfformulier.


Jupiter is de heersende planeet van Boogschutter en staat voor vertrouwen in het leven. Voor alle groeikrachten die je leven nieuwe impulsen geeft, het geluk en de welstand bevorderen. Over jou individuele en collectieve idealen en waarden. Het is in wezen een heel optimistische en een visionair toekomstgerichte planeet…

Jupiter in de Boogschutter van December heeft een relatie met Egyptische astronomie en is eigenlijk de 10. Zoals je dit nog kunt herleiden in September (Septem = 7), Oktober (Octo = 8), November (Novem = 9) en dan December de 10.
In Egyptische astronomie of kosmologie is de 9 het getal van initiatie. In 10 is Horus de nieuwe Ene en keert terug tot de Bron. Eén in de Bron.

In 2020 dansen Jupiter en Pluto 3-maal in Steenbok.

Hierin liggen grote kansen om spiritualiteit aards te ervaren. Met beide benen op onze Moeder aarde, praktisch nuttig maken. Om NU je idealen en talenten praktisch te gaan inzetten. Jupiter en Pluto in Steenbok helpen daarbij… of je dit nu wilt of niet. In de collectieve lagen gaat het om: welke overtuigingen geloof je? Onze kijk op het leven is toe aan verandering… droom je leven in gerechtigheid, eerbied, wijsheid, goedheid, welstand en rijkdom voor je individuele leven en in het collectief (één en ander ook afhankelijk van hoe deze planeten voor jou hun werking hebben).

De laatste dansende samenstand van Jupiter en Pluto in Steenbok is op 12 november. Op deze datum doen wij een gezamenlijke krachtenergie cirkel. Om de verzachtende kracht te stromen tot een goede uitwerking individueel en voor het geheel. Deze energie krachtcirkel is de laatste van een reeks van 4 die beginnen met de volle maan standen 1 en 31 oktober (de blauwe maan), 11 november oprichten van een energiezuil van meesterschap en deze laatste 12 november.

 

Wil je meedoen in deze energetische meditatie krachtcirkels? Die je een energieboost geven in je leven?
Klik op de link, laat je inspireren en je kunt je aanmelden met het formulier onderaan de pagina.

En om de driehoek in de dansen van Saturnus & Pluto, Jupiter & Pluto in Steenbok rond te maken nog een klein aanvullend stukje over Saturnus & Jupiter in Steenbok. Met Steenbok als aarde teken is de laatste 200 jaren met de reeks van samenstand Saturnus & Jupiter in Steenbok, de mensheid meer en meer aan de materiële wereld gebonden. Om de materiële wereld te doorgronden.
De laatste 10-tallen jaren verplaatst deze dansende samenstand zich langzaam naar een lucht teken. Deze overgang naar het luchtteken wordt op 21 december 2020 met de samenstand Saturnus & Jupiter in Waterman bezegeld.

En laat nu 21 december 2023, het prachtige Winter solstice moment, zijn opgenomen in het programma met 10-daagse Kerstreis ‘de Prachtige Hereniging’ in Egypte. Elk jaar is de Winter Solstice in onze kerstreis opgenomen.

Wil jij graag innerlijk verdiepen in dit programma met 10-daagse spirituele Kerstreis?
Klik op de link en laat je inspireren. Neem met een gerust hart contact met mij op.

 
© Overnemen van dit artikel of delen daaruit is niet toegestaan zonder de toestemming van Atma Reizen en de auteur.

De dans van Pluto vanuit Egyptische mythologie

PLUTO in de Egyptische mythologie

Ik ben geen astroloog maar dit artikel schreef ik in een combinatie van Egyptische mythologie en de astrologische dans van Pluto met Saturnus. Enjoy 😊

In het oude Egypte was het hele leven op aarde doordrongen van de hemel. Alles was in relatie met de hemel. De bewegingen van planeten aan de hemel en de cycli van de zon. Astronomie, astrologie, land bestuur, wiskunde, magie, anatomie en geneeskunst.. alles greep in elkaar als in één groot geheel. Zo boven zo beneden. Zo binnen zo buiten.

Deze integrale holistische benadering van alles in één geheel, zijn we in de laatste eeuwen langzaam maar zeker kwijtgeraakt. Het wordt tijd om weer de hemel op aarde te realiseren. Te realiseren als werkelijkheid naar voorspoed, geluk en gezondheid voor de mensen, alle wezens en de aarde.

We zijn momenteel in een turbulente periode. Dat is eigenlijk altijd in een overgang van tijdperken. De nieuwe variant van het Corona en de gevolgen voor de gezondheid van een kwetsbare groep mensen. Alles is met alles verbonden. Iedereen, overal ter wereld, merkt de maatregelen in ons individuele leven. En de mammoettanker waarin alles verbonden is, is wereldwijd met een enorme snelheid, zo goed als tot stilstand gekomen.

Op dit moment en in dit jaar 2020 zijn we in een aantal opmerkelijke astronomische planeet standen. Met hun betekenis voor ons mensen op aarde. Goed om dit grotere geheel te zien in de gebeurtenissen zoals die op dit moment voor mensen en alles op aarde spelen. Het jaar 2020 kan gezien worden als het transformatiejaar.

PlutoOp 12 januari 2020 was er de samenstand Saturnus/Pluto in Steenbok. Pluto is de heersende planeet van Schorpioen en overeenkomstig de mythologische Osiris – Horus. Osiris is in Horus wedergeboren. Osiris staat voor de cyclus van dood, wedergeboorte en eeuwig leven. De Schorpioen doodt zichzelf (de angsten die willen vasthouden) met eigen gif en Osiris wordt wedergeboren in Horus, de verwezenlijkte mens. Pluto is transformatiekracht, het toelaten en daarin loslaten van angst. Naar kracht die vrijkomt om in innerlijke wijsheid je leven vorm te geven. Pluto is een onontkoombare kracht.

Saturnus is de heersende planeet van Steenbok. En staat voor structuur en systemen. De manier van structureren van groter omvattend naar kleiner. Van de wereld, samenleving naar de structuur van je individuele leven. Voor financiële, bedrijfs- en overheidssystemen, onderwijs en gezondheidszorg systemen. Structuren en systemen die allen op dit moment in de vertraging zijn.

Na januari is Saturnus in Waterman komen te staan, het nieuwe tijdperk. Gemeenschapszin, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid zijn belangrijke waarden voor Waterman. Dit betekent een transformatie van de structuren en systemen zoals wij die nu kennen naar dienend voor gemeenschap, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Systemen die in de loop van de laatste 10 jaren steeds meer in de Saturnische verstarring zijn geraakt.

Het is een astronomische MUST ingegeven door de onontkoombare en steeds dwingender wordende kracht van Pluto. Pluto kwam in 2008 als eerste in Steenbok en legde toen eigenlijk direct de vinger op de zere plek van ons banken, krediet- en financiële systemen met een crisis tot gevolg. Maar fundamenteel zijn deze systemen niet getransformeerd. Met wat lapmiddelen werd het een pappen en nathouden.

Met de samenstand op 12 januari 2020 van Saturnus/Pluto in Steenbok waarna Saturnus in Waterman is komen te staan, is er geen houden meer aan. Transformatie van structuren en systemen moet plaatsvinden. Saturnus loopt in zijn dans nu op Pluto vooruit. Effent haar pad…. Tot Pluto in haar dans op 23 maart 2023 in Waterman komt.

Reis jij met ons mee in een van de Lichtenergie reisprogramma’s in Egypte?

Waarin je de weg naar binnen gaat, kennis en wijsheid opdoet vanuit je hart. Het in de reis vooral gaat om het ervaren van de energie die nog vanuit de aarde resoneert, in de tempels resoneert. Je raakt en ontroert.

Je bent van ♥ te welkom

Klik hier om te ontdekken welke spirituele reisprogramma’s in Egypte we op de planning hebben staan

 
© Overnemen van dit artikel of delen daaruit is niet toegestaan zonder de toestemming van Atma Reizen en de auteur.

Hoe je eeuwenoude energie kunt voelen uit de bergen in de Himalaya van India

Mensen noemen het programma met spirituele reis naar de Himalaya in India ook wel het reisprogramma van ‘Spiritualiteit in de praktijk’. Het is een intense en prachtig mooie reis wat je misschien zo hier en daar wat uitdagingen geeft. Waarin je direct in het moment mee mag gaan in de stroom, mee mag bewegen.

Het drukke en wat luidruchtige Delhi is zo’n uitdaging. En dat is mooi. Het haalt je direct uit je Westerse denken en doen. Als je het kunt zien, zie je een prachtige schoonheid van een andere cultuur.
De 14 uren autorit van Delhi naar Manali met vele bochten, wringen en (val-)kuilen is een volgende uitdaging. Ook al gaan wij met de meest luxe auto die er voor deze rit is: het enige wat je kunt… is met de stroom meegaan.

En…. de beloning is overweldigend.

Manali - energie in de bergen van de Himalaya in India

In Manali verblijven we in het gebied dat de ‘Valley of Gods’ wordt genoemd. Toen ik voor de eerste keer in India naar Manali reisde, voelde ik me direct van binnenuit getrokken naar dit prachtige gebied met krachtige berg(en). En vond een hotel recht tegenover de meest energetisch stralende krachtige berg in dit gebied. Met kamer en balkon uitzicht op deze berg.

Ik voel altijd die energetisch stralende kracht uit de berg. En zie dat deze berg ander licht straalt dan de andere bergen. Wat niet door iedereen zomaar wordt gezien. Maar pas de afgelopen reis vroeg ik aan de eigenaar Prem Thakur of er iets speciaals met deze berg is. Zitten er misschien speciale mineralen of kristallen in deze berg?

Prem vertelde dat Manu Risji 1000-en jaren geleden op deze berg mediteerde. Manu werd gewaarschuwd voor de grote zondvloed en een boot te bouwen. Overeenkomstig het Bijbelse zondvloedverhaal over Noach. Manu ging op deze berg aan land. Heeft jaren op deze berg gemediteerd waardoor de berg deze energetisch stralende kracht kreeg. Het is heerlijk hier met mensen in meditatie die energie in te ademen.

En dan zijn we nog niet eens in die enorme energetische kracht van de Himalaya in Spiti van India.


Hoe een eerdere deelnemer het reisprogramma in de Himalaya van India ervoer:

“Een bereisde man die laatste reis mee was naar India vertelde me maanden later dat hij nog nooit zo’n zuivere plek heeft meegemaakt als daar in die Himalaya van India. Op zijn werk vroeg iemand of hij nog wel eens aan die reis in augustus dacht en hij zei: ‘elke dag nog, elke dag is er een moment dat ik aan die reis terugdenk.’”


Heb je interesse in dit spirituele reisprogramma die jouw leven verrijkt? De spirituele reis naar de Himalaya gaat van 15 augustus t/m 3 september 2023.

Lees hier meer over de krachtplaatsen in de bergen van de Himalaya in India. En wat een programma met spirituele reis in de Himalaya van India voor jou kan zijn.

Lydia


Lydia heeft zelfstandig vele spirituele reizen gedaan naar Egypte, Peru, Zuid Frankrijk, India en andere landen vanuit een diep innerlijk contact met de oude wijsheid van mensen uit oude culturen die in een hoger bewustzijn samenleefden. Die meer in harmonie en contact leefden met de natuur van het leven. In een goed gebalanceerd programma met spirituele reis neemt Lydia mensen mee in innerlijk gevoelde bewustzijnsontwikkeling. Een levensverrijkende reis!
Ze deelt de oude wijsheid, reisinspiratie en oefeningen energiewerk uit India, Egypte of Peru in de InSpirit Ezine. Een magazine met inspirerend artikel via e-mail.


© Overnemen van dit artikel of delen daaruit is niet toegestaan zonder de toestemming van Atma Reizen en de auteur.