Akhetaten.. de stad van de Zon in Egypte

Egypte is de bakermat van onze menselijke beschaving. Een land genoemd in vele geschriften. Tezamen met Israël (Kanaän) en Assyrië (o.a. Sumerië) belangrijk in de geschiedenis en toekomst van onze mensheid. Energetisch! In het einde der tijden, de Apocalyps, wat Openbaring betekent: het proces waarin God, de Ene zich aan de mensen bekend maakt. Een proces dat in Egypte begint.

Wie hebben de piramides gebouwd? Uit alle geschriften is daar nog geen sluitend antwoord op bekend voor de mensheid. Er leefden reuzen op aarde, de Nephilim. Reuzenkinderen geboren uit de gemeenschap van Gevallen Engelen (zonen Gods die hun oorsprong ontrouw waren) met menselijke vrouwen. Kan goed dat deze reuzen de piramides hebben gebouwd?
In de tempels in Egypte kom je regelmatig reusachtige beelden en afbeeldingen tegen van o.a. farao’s en goden met daarnaast kleine mensenbeelden. Een kijkje in onze geschiedenis als mensheid naast deze reuzen, de Nephilim.

AkhetatenOok Akhnaton en zijn vrouw Nefertiti hadden schedels en lichaamsbouw gelijkend aan reuzen. Farao Akhnaton wilde terug in de tijd. In de tijd van val uit eenheid terug naar de tijd van Verlichting. Hij verliet Thebe, de stad van de farao’s, om een nieuwe stad Akhetaten te stichten. Akhetaten betekent – stad van de Zon. In mijn visie is Akhnaton ‘geleid’ naar deze plek waar hij de stad van de Zon moest stichten.

Op deze plek waar de stad van de Zon was en is, ervoer ik Siriaanse energie. In de aarde en bergen. Sirius, onze spirituele zon of in perioden van tijd onze tweelingzon.

In de bijbel staat geschreven, Jesaja: Gods profetie over Egypte …..
“Op die dag zullen de Egyptenaren op vrouwen lijken: ze sidderen van angst voor de dreigende hand die de Heer van de hemelse machten tegen hen opheft. Telkens als Juda ter sprake komt, zal Egypte door schrik worden bevangen; wat de Heer van de hemelse machten over Egypte besloten heeft, vervult hen met angst. Op die dag zullen er in Egypte vijf steden zijn waar men de taal van Kanaän spreekt (nauw verwant aan Hebreeuws en Semitische taal) en de Heer van de hemelse machten erkennen. Eén ervan zal Stad van de Zon genoemd worden. Op die dag zal er midden in Egypte een altaar voor de Heer staan en aan de grens een aan Hem gewijde steen, die als teken zullen dienen om de Heer van de hemelse machten aan Egypte te herinneren. Wanneer de Egyptenaren de Heer aanroepen omdat ze onderdrukt worden, zal Hij hun een bevrijder sturen, die voor hen opkomt en hen zal bevrijden. Zo zal de Heer Zich aan Egypte laten kennen. Op die dag zullen de Egyptenaren de Heer erkennen, Hem dienen met vredeoffers en graanoffers, Hem geloften doen en die inlossen. De Heer zal hen slaan en hen genezen; zij zullen naar Hem terugkeren. Hij zal hun gebeden verhoren en hen genezen. Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië en samen zullen zij de Heer dienen. Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld. Want de Heer van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend is Egypte, Mijn volk, en Assyrië, werk van Mijn handen, en Israël, Mijn bezit.”

Het herhalen van ‘Op die dag’ geeft aan dat het om de eindtijd gaat. De tijd waarin we ons in de wereld nu bevinden.

 

Wil jij met ons mee in de Lichtenergie reis Egypte elk najaar? De intentie en nadruk in deze reis is het verbinden met de Lichtenergie uit de aarde van Egypte en de Lichtenergie uit de kosmos waar al ons leven uit voortkomt en naar terugkeert. De Ene, het ongekende! De Bron. Doorheen lagen van energie in Egypte die ook kan worden gevoeld en ervaren. De Lichtenergie stroomt door je heen, raakt en transformeert in jezelf en daarin voor het geheel!
Voel jij je van binnenuit aangetrokken tot deze reis? Je bent van ♥ te welkom.

13-daagse Lichtenergie reis Egypte ‘Reis naar je Centrum’ elk najaar!
Kijk op onze website voor de nieuwe data.

Klik hier voor informatie en het boeken van dit programma met spirituele reis Egypte!

 

© Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan! Als je de informatie opneemt met een werkende link en de tekst ‘Door Lydia Atema van Atma Reizen. Ga naar www.atma-reizen.nl om daar jou GRATIS eBook aan te vragen “7 oud Egyptische wijsheden die je leven verrijken”.