December 2012 workshop

Workshop ‘Reis naar je Centrum’

 

We leven in een bijzondere periode van het afronden van verschillende cycli van tijd. Cycli of spiraalvormen in tijden van 65.000 – 26.000 en 13.000 jaren. Om en nabij dan, want door poolshift en verschuivingen in tijd van 360 naar 365 dagen is het niet meer exact te zeggen.
Alcyone 2012 workshops

Op het eind van dit jaar bevinden we ons met ons hele zonnestelsel in de hoog energetische fotonengordel van de Alcyone spiraal.  Alcyone is de grootste ster uit de Plejaden groep en de centrale zon in onze melkweg. Binnen elke periode van 13.000 jaar beweegt ons zonnestelsel voor 2.000 jaren in en uit deze fotonengordel van de Alcyone spiraal. Alcyone is voor 2.000 jaar onze 2e zon. Het centrum van onze melkweg (het zwarte gat, de baarmoeder of wat de Maya’s Hunab KU noemen) is via de fotonengordel in verbinding met Alcyone.

Wat het voor mij betekent is dat je door de Moeder, de Vader, het Licht kunt ontmoeten. Door het zwarte gat, onze moeder gaan, betekent wel dat je zonder gehechtheid bent. Jezus is de Christus geworden op het moment dat hij de Vader, het Licht ontmoette (door de Moeder). Er komt een straal Licht uit het centrum door de fotonengordel die ons zonnestelsel en aarde bereikt. Eind dit jaar dus volledig, een bijzonder moment en mogelijkheid!

We worden een stukje dichter bij “God” gebracht.

Zou het niet bijzonder mooi zijn om samen met gelijkgestemden in meditatie ons af te stemmen op deze krachtige energie? Vanuit ons hart fijn energetisch te verbinden en openstellen voor het ontvangen van deze energie van het Christusbewustzijn.

Wil jij in afstemming deze hogere energie door je heen laten stromen? En integreren in je leven. Om te zijn wie jij bent, ten volle.
Voel je een roeping of herkenning in bovengenoemde woorden? Dan ben je van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze workshop.

Data van de workshop ‘Reis naar je Centrum’:
Woensdag 12 december 2012 van 19:30 – 21:30 ca. 22:00
Locatie: Soest. Exacte adres ontvang je na opgave.
Je bent welkom vanaf 19:15 de workshop start om 19:30.
Investering in jezelf: € 33,- inclusief BTW.

Zaterdag 15 december 2012 van 10:30 – 16:30
Locatie: Soest. Exacte adres ontvang je na opgave.
Je bent welkom vanaf 10:15 de workshop start om 10:30.
Investering in jezelf: € 77,- inclusief BTW en exclusief lunch (neem eigen lunch mee).
Voor beide workshops geldt een maximum van 10 deelnemers.

Je kunt ook aan beide workshops deelnemen. De workshops zullen zich in het moment anders ontvouwen en ook zal er een overlap zijn. Deelname aan beide workshops kan verdiepend werken.
Investering in jezelf: € 101,- inclusief BTW en exclusief lunch (neem eigen lunch mee).

Mocht je meer informatie nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen over je deelname aan deze workshop, neem dan gerust contact met me op.
Bel 06 – 28 86 86 47 of mail naar info@atma-reizen.nl.
Het lijkt me leuk je te ontmoeten in de workshop!

Hartelijke groet,

Lydia Atema

ps. voel of denk je dat deze workshop iets kan zijn voor je (FB-) vrienden, voel je vrij deze ook uit te nodigen.