Hoe de inwijdingsscholen verdwenen uit het Oude Egypte

Ongeveer 600 jaren na Christus waren alle inwijdingsscholen in Egypte verdwenen.

Het is niet helemaal duidelijk waarom. Geschreven is dat in het, meer en meer, vallen uit eenheid de inwijdingsscholen hun zuiverheid verloren en daarom werden gesloten. Het mysterie werd meer en meer van buitenaf begrepen in plaats van innerlijk verstaan.

In het leven van Jezus die de Christus werd, is het vanuit Zijn lering voor
de mensen een richten op de Ene, de Bron. In plaats van op de verschillende
aspecten en lagen van de Ene. ‘Ik ben het Licht, de Waarheid en het Leven’.

Op de inwijding in het mysterie werden de leerlingen in het oude
Egypte grondig voorbereid.

Alle krachten van de Natuur, allen aspecten van de Ene werden gevoeld en verinnerlijkt. Innerlijk fysiek mag het zenuwstelsel krachtig zijn om de energie van de inwijding in het mysterie (het onbekende) te kunnen ontvangen en geleiden.

Misschien heb je het boek de Inwijding van Elisabeth Haich gelezen? Dit boek
verweeft prachtig hoe het in de inwijdingsscholen uit het oude Egypte ging en
hoe later haar leven haar inwijding werd.
Het wordt in de mens zelf gerealiseerd.

Hathor

In de inwijdingsscholen uit het oude Egypte ging het om onderricht in
de mysteriën van de natuur.

Om zo tot waarlijk menszijn te komen.
De diepere lagen in het leven, te leren kennen en verinnerlijken.

Zodat spirituele kennis tot in het hart verinnerlijkt, en het leven met
vrede gezegend is in plaats van een tragedie van conflicten te zijn.

Ook het bewaren van waarheid voor toekomstige mensen generaties.
En het vol-maken van de kennis van waarheid door onderzoek van de mysteriën
van de natuur in zichtbare en onzichtbare werelden door geoefende zieners.


gratis ebook

Kijk ook even in je spambox om je aanvraag GRATIS eBook te bevestigen.

Wil jij het GRATIS eBook ontvangen ‘7 oud Egyptische wijsheden die je leven verrijken’? En ontvang daarbij ook gratis, 7-maal per jaar de InSpirit eZine. Vul je naam en e-mail adres in de velden van het inschrijfformulier.


Ieder mens is een lichtvonk. Een lichtvonk die uit de Ene voortkomt en naar de Ene
terugkeert. En het is voor jou als mens in het leven dat jouw lichtvonk zich her-verbindt
in de Ene. Om jouw licht in de wereld te stralen. Dat het leven jou leeft.
Dat is de intentie van de Inwijdingsreis Egypte ‘de Heilige Hereniging’.

Een andere bekende die zich richtte op de Ene is farao Akhnaton.


Geschreven is dat Akhnaton het monotheïsme zou hebben uitgevonden. Dat hij
alle zogenaamde goden afschafte in het richten naar één god, de Zonnegod Aten.
Aten staat voor een tijdsperiode van Verlichting. Aten is het Licht.

Akhnaton was een ingewijde. En het was gewoon voor ingewijden zich
enkel te richten tot de Ene.
En in de tijd van Akhnaton ontstond langzaam een
omkering in het leren kennen van alle aspecten van de Natuur naar het zich
richten tot de Ene voor alle mensen.
Akhnaton heeft het monotheïsme dus niet uitgevonden… hij schafte de goden,
of natuurkrachten ook niet af. Hoe zou dit al kunnen. De mens hoeft zich daar
enkel niet (meer) op te richten.

Reis jij met ons mee in één van de Lichtenergie
reisprogramma’s in Egypte?

Weer helemaal te verankeren in jezelf? Waarin je de weg naar binnen gaat, kennis en wijsheid opdoet vanuit je hart. Het in de reis vooral gaat om het ervaren van de energie die nog vanuit de aarde, in de tempels stroomt. Je raakt en ontroert?

Neem gerust contact met me op en we spreken over jouw verlangens en wensen in een Lichtenergie reisprogramma Egypte.

Jupiter danst met Pluto

Er is in deze turbulente tijd nog een planeet aan het dansen met Pluto in Steenbok en dat is Jupiter. Klik hier voor de dans van Pluto met Saturnus in Steenbok.

Op dit moment en in dit jaar 2020 zijn we in een aantal opmerkelijke astronomische planeet standen. Met hun betekenis voor ons mensen op aarde. Goed om dit grotere geheel te zien in de gebeurtenissen zoals die op dit moment voor mensen en alles op aarde spelen. Het jaar 2020 kan gezien worden als het transformatiejaar.

Pluto is de heersende planeet van Schorpioen en overeenkomstig de mythologische Osiris – Horus. Osiris is in Horus wedergeboren. Osiris staat voor eenheid. Pluto is transformatie- en scheppingskracht. Kracht die vrijkomt om in innerlijke wijsheid je leven vorm te geven. Pluto is een onontkoombare en soms ook dwingende kracht. Werk je ermee samen dan kan het een goede bondgenoot voor je zijn.

Osiris staat enerzijds voor de vastheid van de stof. Anderzijds voor het tot eenheid brengen van de geest met de ziel in het lichaam. Het verlichten van de verdichting van je lichaam.

En de samenstand van Jupiter en Pluto in Steenbok kan je daarin helpend zijn.


gratis ebook

Kijk ook even in je spambox om je aanvraag GRATIS eBook te bevestigen.

Wil jij het GRATIS eBook ontvangen ‘7 oud Egyptische wijsheden die je leven verrijken’? En ontvang daarbij ook gratis, 7-maal per jaar de InSpirit eZine. Vul je naam en e-mail adres in de velden van het inschrijfformulier.


Jupiter is de heersende planeet van Boogschutter en staat voor vertrouwen in het leven.

Voor alle groeikrachten die je leven nieuwe impulsen geeft, het geluk en de welstand bevorderen. Over jou individuele en collectieve idealen en waarden. Het is in wezen een heel optimistische en een visionair toekomstgerichte planeet…

Jupiter in de Boogschutter van December heeft een relatie met Egyptische astronomie en is eigenlijk de 10. Zoals je dit nog kunt herleiden in September (Septem = 7), Oktober (Octo = 8), November (Novem = 9) en dan December de 10.
In Egyptische astronomie of kosmologie is de 9 het getal van initiatie. In 10 is Horus de nieuwe Ene en keert terug tot de Bron. Eén in de Bron.

In 2020 dansen Jupiter en Pluto 3-maal in Steenbok.

Hierin liggen grote kansen om spiritualiteit aards te ervaren. Met beide benen op onze Moeder aarde, praktisch nuttig maken. Om NU je idealen en talenten praktisch te gaan inzetten. Jupiter en Pluto in Steenbok helpen daarbij… of je dit nu wilt of niet. In de collectieve lagen gaat het om: welke overtuigingen geloof je? Onze kijk op het leven is toe aan verandering… droom je leven in gerechtigheid, eerbied, wijsheid, goedheid, welstand en rijkdom voor je individuele leven en in het collectief (één en ander ook afhankelijk van hoe deze planeten voor jou hun werking hebben).

De laatste dansende samenstand van Jupiter en Pluto in Steenbok is op 12 november. Op deze datum doen wij een gezamenlijke krachtenergie cirkel. Om de verzachtende kracht te stromen tot een goede uitwerking individueel en voor het geheel. Deze energie krachtcirkel is de laatste van een reeks van 4 die beginnen met de volle maan standen 1 en 31 oktober (de blauwe maan), 11 november oprichten van een energiezuil van meesterschap en deze laatste 12 november.

 

Wil je meedoen in deze energetische meditatie krachtcirkels? Die je een energieboost geven in je leven?
Klik op de link, laat je inspireren en je kunt je aanmelden met het formulier onderaan de pagina.

En om de driehoek in de dansen van Saturnus & Pluto, Jupiter & Pluto in Steenbok rond te maken

nog een klein aanvullend stukje over Saturnus & Jupiter in Steenbok. Met Steenbok als aarde teken is de laatste 200 jaren met de reeks van samenstand Saturnus & Jupiter in Steenbok, de mensheid meer en meer aan de materiële wereld gebonden. Om de materiële wereld te doorgronden.

De laatste 10-tallen jaren verplaatst deze dansende samenstand zich langzaam naar een lucht teken. Deze overgang naar het luchtteken wordt op 21 december 2020 met de samenstand Saturnus & Jupiter in Waterman bezegeld.

En laat nu 21 december 2024, het prachtige Winter solstice moment, zijn opgenomen in het programma met 9-daagse Kerstreis ‘de Prachtige Hereniging’ in Egypte. Elk jaar is de Winter Solstice in onze kerstreis opgenomen.

Wil jij graag innerlijk verdiepen in dit programma met 9-daagse spirituele Kerstreis?
Klik op de link en laat je inspireren. Neem met een gerust hart contact met mij op.

 
© Overnemen van dit artikel of delen daaruit is niet toegestaan zonder de toestemming van Atma Reizen en de auteur.

De dans van Pluto vanuit Egyptische mythologie

PLUTO in de Egyptische mythologie

Ik ben geen astroloog maar dit artikel schreef ik in een combinatie van Egyptische mythologie en de astrologische dans van Pluto met Saturnus. Enjoy 😊

In het oude Egypte was het hele leven op aarde doordrongen van de hemel. Alles was in relatie met de hemel. De bewegingen van planeten aan de hemel en de cycli van de zon. Astronomie, astrologie, land bestuur, wiskunde, magie, anatomie en geneeskunst.. alles greep in elkaar als in één groot geheel. Zo boven zo beneden. Zo binnen zo buiten.

Deze integrale holistische benadering van alles in één geheel, zijn we in de laatste eeuwen langzaam maar zeker kwijtgeraakt. Het wordt tijd om weer de hemel op aarde te realiseren. Te realiseren als werkelijkheid naar voorspoed, geluk en gezondheid voor de mensen, alle wezens en de aarde.

We zijn momenteel in een turbulente periode. Dat is eigenlijk altijd in een overgang van tijdperken. De nieuwe variant van het Corona en de gevolgen voor de gezondheid van een kwetsbare groep mensen. Alles is met alles verbonden. Iedereen, overal ter wereld, merkt de maatregelen in ons individuele leven. En de mammoettanker waarin alles verbonden is, is wereldwijd met een enorme snelheid, zo goed als tot stilstand gekomen.

Op dit moment en in dit jaar 2020 zijn we in een aantal opmerkelijke astronomische planeet standen. Met hun betekenis voor ons mensen op aarde. Goed om dit grotere geheel te zien in de gebeurtenissen zoals die op dit moment voor mensen en alles op aarde spelen. Het jaar 2020 kan gezien worden als het transformatiejaar.

PlutoOp 12 januari 2020 was er de samenstand Saturnus/Pluto in Steenbok. Pluto is de heersende planeet van Schorpioen en overeenkomstig de mythologische Osiris – Horus. Osiris is in Horus wedergeboren. Osiris staat voor de cyclus van dood, wedergeboorte en eeuwig leven. De Schorpioen doodt zichzelf (de angsten die willen vasthouden) met eigen gif en Osiris wordt wedergeboren in Horus, de verwezenlijkte mens. Pluto is transformatiekracht, het toelaten en daarin loslaten van angst. Naar kracht die vrijkomt om in innerlijke wijsheid je leven vorm te geven. Pluto is een onontkoombare kracht.

Saturnus is de heersende planeet van Steenbok.

En staat voor structuur en systemen. De manier van structureren van groter omvattend naar kleiner. Van de wereld, samenleving naar de structuur van je individuele leven. Voor financiële, bedrijfs- en overheidssystemen, onderwijs en gezondheidszorg systemen. Structuren en systemen die allen op dit moment in de vertraging zijn.


gratis ebook

Kijk ook even in je spambox om je aanvraag GRATIS eBook te bevestigen.

Wil jij het GRATIS eBook ontvangen ‘7 oud Egyptische wijsheden die je leven verrijken’? En ontvang daarbij ook gratis, 7-maal per jaar de InSpirit eZine. Vul je naam en e-mail adres in de velden van het inschrijfformulier.


Na januari is Saturnus in Waterman komen te staan, het nieuwe tijdperk. Gemeenschapszin, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid zijn belangrijke waarden voor Waterman. Dit betekent een transformatie van de structuren en systemen zoals wij die nu kennen naar dienend voor gemeenschap, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Systemen die in de loop van de laatste 10 jaren steeds meer in de Saturnische verstarring zijn geraakt.

Het is een astronomische MUST ingegeven door de onontkoombare en steeds dwingender wordende kracht van Pluto. Pluto kwam in 2008 als eerste in Steenbok en legde toen eigenlijk direct de vinger op de zere plek van ons banken, krediet- en financiële systemen met een crisis tot gevolg. Maar fundamenteel zijn deze systemen niet getransformeerd. Met wat lapmiddelen werd het een pappen en nathouden.

Met de samenstand op 12 januari 2020 van Saturnus/Pluto in Steenbok waarna Saturnus in Waterman is komen te staan, is er geen houden meer aan. Transformatie van structuren en systemen moet plaatsvinden. Saturnus loopt in zijn dans nu op Pluto vooruit. Effent haar pad…. Tot Pluto in haar dans op 23 maart 2023 in Waterman komt.

Reis jij met ons mee in een van de Lichtenergie reisprogramma’s in Egypte?

Waarin je de weg naar binnen gaat, kennis en wijsheid opdoet vanuit je hart. Het in de reis vooral gaat om het ervaren van de energie die nog vanuit de aarde resoneert, in de tempels resoneert. Je raakt en ontroert.

Je bent van ♥ te welkom

Klik hier om te ontdekken welke spirituele reisprogramma’s in Egypte we op de planning hebben staan

 
© Overnemen van dit artikel of delen daaruit is niet toegestaan zonder de toestemming van Atma Reizen en de auteur.