De verloren jaren van Jezus

Gezegd wordt dat in boeddhistische geschriften het leven van Jezus is opgenomen toen hij in het Oosten reisde en een aantal jaren in India verbleef. In deze geschriften wordt hij Saint Issa genoemd. In de Brits koloniale tijden was het voor missionarissen onmogelijk de Tibetaanse boeddhisten te bekeren tot het Christendom. Bij de verhalen die de missionarissen over Jezus vertelden, was altijd steevast het antwoord van de boeddhisten dat zij deze verhalen kenden over Saint Issa uit hun eigen boeddhistische geschriften. Waarom bekeren tot het Christendom als dit onderdeel is van het Boeddhisme?

De Russische onderzoeker en journalist Nicolas Notovitch reisde in Azië in 1887 en hoorde geruchten over manuscripten dat Jezus in Ladakh zou zijn geweest. Nicolas bereikte Hemis klooster in Ladakh waar deze manuscripten bekend zouden zijn. Boeddhisten zijn als geen ander in staat tot het bewaren van een geheim. Na enige tijd het respect van de hoofd lama van Hemis te hebben gewonnen, toonde hij Nicolas de manuscripten.

”The name of Issa is held in great respect bij the Buddhists,” the head lama said. “Our gompa among others, already possesses al large number (of scrolls brought by students or lamas from Lhasa). Among them are to be found descriptions of the life and acts of the Buddha Issa, who preached the holy doctrine in India… The documents brought from India to Nepal and from Nepal to Tibet concerning his existence are written in the Pali language and are now in Lhasa.”

Dit bracht grote opschudding in de wereld van het Christendom. Onmogelijk te accepteren dat Jezus in het Oosten zou zijn geweest. Vanuit het Christendom zijn onderzoeken gedaan om het tegendeel te bewijzen.

Ook Nicholas Roerich, een Russische onderzoeker, wetenschapper en kunstenaar, bezocht het Hemis klooster in 1922. Tien jaar later waren een Zwitserse en een Amerikaanse vrouw in Hemis toen een lachende lama aan hen de manuscripten zomaar toonde. Zonder dat de vrouwen enig idee hadden van het belang of de historische opschudding die de manuscripten hadden veroorzaakt.

Literaire bronnen over de verloren jaren van Jezus:
– The Unknown Life of Jesus Christ: The Life of Saint Issa door Nicolas Notovitch;
– Altai Himalaya door Nicholas Roerich;
– The Lost years of Jesus door Elizabeth Clare Prophet

Leh is a remarkable site. Here the legends connect the paths of Buddha and Christ. Buddha went through Leh northwards, Issa communed here with the people on his way to Tibet. Secretly and cautiously the legends are guarded. It is difficult to sound them because lamas, above all people, know how to keep silent. Only by means of a common language – and not merely that of tongue but also of inner understanding – can one approach their significant mysteries.

Altai Himalayas: Nicolas Roerich.

Hemis Gompa in Ladakh bezoeken we in de Ladakh-Spiti reis van Atma Reizen.
De Ladakh reizen staan voorlopig niet meer op het programma van Atma Reizen.

 
© Overnemen van dit artikel of delen daaruit is niet toegestaan zonder de toestemming van Atma Reizen en de auteur.
 

Met een traan en een lach naar de mensen in Ladakh

De weg van Manali naar Ladakh is woest, ruig en prachtig aan de bergen die voor je ogen voorbij trekken. De Ladakhi’s hebben daar hun eigen humoristische draai aan gegeven in de borden langs de route met de volgende teksten:

    onderweg naar Ladakh

  • Darling, I like you, but not so fast
  • Check your nerves on my curves
  • If married, divorce speed
  • Drive carefully, someone is waiting for you
  • In the middle of difficulty, find opportunity
  • We cannot command nature, except by obeying her

 

Overstromingen in Ladakh

Overstromingen in Ladakh. In de nacht van donderdag 5 – op vrijdag 6 augustus is door een wolkbreuk boven Leh een vloedgolf aan water en zand vanuit de bergen, de dorpen in de dalen ingestroomd.
Straten in Leh, de hoofdstad van Ladakh, liggen in puin. Modder is de huizen, de winkels en hotels in gestroomd. De vernieling is enorm. Honderden mensen overleefden de ramp niet. Vele inwoners in Leh en omringende dorpen zijn inmiddels alles kwijt.

De kracht van de natuur. Wat een contrast… tijdens het reizen in de Himalaya kom je in contact met de kracht van de natuur. Op de route van Manali naar Leh voel en ervaar je deze kracht van de majestueuze bergen en besef je je nietigheid.
Het regent zelden in Ladakh en er is een droog woestijnklimaat. Dus op het moment dat het stevig regent… is er niets wat de regen tegenhoudt en stroomt de modder vrijuit van de bergen naar de dorpen in de dalen.

De lokale bevolking is gewend aan de kracht van de natuur, heeft een sterk flexibele instelling in wat er gebeurt. Alleen is de lokale bevolking gewend aan de extreme, koude winters… en is deze hevige regenval ook voor hen een nieuwe gewaarwording. Zelfs de oudere Ladakhi’s zeggen dit nog nooit eerder te hebben meegemaakt.

De weg van Manali naar Leh weer open. Nu, medio september, is de weg van Manali naar Leh, via een alternatieve route, weer open. Nog steeds is er veel schade aan de weg en bruggen. En nog steeds is er de mogelijkheid van modderstromen en verzakking van – en langs de weg. Deze weg is de belangrijkste aanvoerroute van levensmiddelen voor de mensen in de winter. De winter die in oktober invalt.
Mijn gedachten gaan uit naar de mensen in Ladakh.

De Ladakh Ecological Development Group (LEDeG) helpt de lokale getroffen gezinnen met het op een duurzame manier bouwen van basishuizen. Natalie Lycops heeft een actie ‘Help Ladakh’ waarmee ze geld inzamelt voor deze organisatie in Ladakh. 

Help Ladakh

Natalie Lycops

Als jullie mee willen helpen om Ladakh zijn schoonheid en de Ladakhi’s hun warme glimlach terug te geven, dan kunnen jullie een bijdrage storten op het rek.nr. BE41-452-7064021-10 (BIC: KREDBEBB) met de vermelding ‘Help Ladakh’.

Het geld zal overgemaakt worden aan LEDeG, een lokale organisatie die op een duurzame manier basishuizen zal bouwen voor alle getroffen gezinnen. Ik heb al een eerste bedrag van € 7.000 kunnen storten, maar hoop dat ik snel nog veel meer zal kunnen storten.

Meer info kan je ook lezen op de facebookgroep ‘Help Ladakh’: https://www.facebook.com/pages/Help-Ladakh/147246165293569

O-julley (‘een warme dankuwel’ in het Ladakhi),

Natalie