De dans van Pluto vanuit Egyptische mythologie

PLUTO in de Egyptische mythologie

Ik ben geen astroloog maar dit artikel schreef ik in een combinatie van Egyptische mythologie en de astrologische dans van Pluto met Saturnus. Enjoy 😊

In het oude Egypte was het hele leven op aarde doordrongen van de hemel. Alles was in relatie met de hemel. De bewegingen van planeten aan de hemel en de cycli van de zon. Astronomie, astrologie, land bestuur, wiskunde, magie, anatomie en geneeskunst.. alles greep in elkaar als in één groot geheel. Zo boven zo beneden. Zo binnen zo buiten.

Deze integrale holistische benadering van alles in één geheel, zijn we in de laatste eeuwen langzaam maar zeker kwijtgeraakt. Het wordt tijd om weer de hemel op aarde te realiseren. Te realiseren als werkelijkheid naar voorspoed, geluk en gezondheid voor de mensen, alle wezens en de aarde.

We zijn momenteel in een turbulente periode. Dat is eigenlijk altijd in een overgang van tijdperken. De nieuwe variant van het Corona en de gevolgen voor de gezondheid van een kwetsbare groep mensen. Alles is met alles verbonden. Iedereen, overal ter wereld, merkt de maatregelen in ons individuele leven. En de mammoettanker waarin alles verbonden is, is wereldwijd met een enorme snelheid, zo goed als tot stilstand gekomen.

Op dit moment en in dit jaar 2020 zijn we in een aantal opmerkelijke astronomische planeet standen. Met hun betekenis voor ons mensen op aarde. Goed om dit grotere geheel te zien in de gebeurtenissen zoals die op dit moment voor mensen en alles op aarde spelen. Het jaar 2020 kan gezien worden als het transformatiejaar.

PlutoOp 12 januari 2020 was er de samenstand Saturnus/Pluto in Steenbok. Pluto is de heersende planeet van Schorpioen en overeenkomstig de mythologische Osiris – Horus. Osiris is in Horus wedergeboren. Osiris staat voor de cyclus van dood, wedergeboorte en eeuwig leven. De Schorpioen doodt zichzelf (de angsten die willen vasthouden) met eigen gif en Osiris wordt wedergeboren in Horus, de verwezenlijkte mens. Pluto is transformatiekracht, het toelaten en daarin loslaten van angst. Naar kracht die vrijkomt om in innerlijke wijsheid je leven vorm te geven. Pluto is een onontkoombare kracht.

Saturnus is de heersende planeet van Steenbok.

En staat voor structuur en systemen. De manier van structureren van groter omvattend naar kleiner. Van de wereld, samenleving naar de structuur van je individuele leven. Voor financiële, bedrijfs- en overheidssystemen, onderwijs en gezondheidszorg systemen. Structuren en systemen die allen op dit moment in de vertraging zijn.


gratis ebook

Kijk ook even in je spambox om je aanvraag GRATIS eBook te bevestigen.

Wil jij het GRATIS eBook ontvangen ‘7 oud Egyptische wijsheden die je leven verrijken’? En ontvang daarbij ook gratis, 7-maal per jaar de InSpirit eZine. Vul je naam en e-mail adres in de velden van het inschrijfformulier.


Na januari is Saturnus in Waterman komen te staan, het nieuwe tijdperk. Gemeenschapszin, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid zijn belangrijke waarden voor Waterman. Dit betekent een transformatie van de structuren en systemen zoals wij die nu kennen naar dienend voor gemeenschap, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Systemen die in de loop van de laatste 10 jaren steeds meer in de Saturnische verstarring zijn geraakt.

Het is een astronomische MUST ingegeven door de onontkoombare en steeds dwingender wordende kracht van Pluto. Pluto kwam in 2008 als eerste in Steenbok en legde toen eigenlijk direct de vinger op de zere plek van ons banken, krediet- en financiële systemen met een crisis tot gevolg. Maar fundamenteel zijn deze systemen niet getransformeerd. Met wat lapmiddelen werd het een pappen en nathouden.

Met de samenstand op 12 januari 2020 van Saturnus/Pluto in Steenbok waarna Saturnus in Waterman is komen te staan, is er geen houden meer aan. Transformatie van structuren en systemen moet plaatsvinden. Saturnus loopt in zijn dans nu op Pluto vooruit. Effent haar pad…. Tot Pluto in haar dans op 23 maart 2023 in Waterman komt.

Reis jij met ons mee in een van de Lichtenergie reisprogramma’s in Egypte?

Waarin je de weg naar binnen gaat, kennis en wijsheid opdoet vanuit je hart. Het in de reis vooral gaat om het ervaren van de energie die nog vanuit de aarde resoneert, in de tempels resoneert. Je raakt en ontroert.

Je bent van ♥ te welkom

Klik hier om te ontdekken welke spirituele reisprogramma’s in Egypte we op de planning hebben staan

 
© Overnemen van dit artikel of delen daaruit is niet toegestaan zonder de toestemming van Atma Reizen en de auteur.

Weet jij wat er gelijk is aan Osiris en het sterrenbeeld Schorpioen?

Is Osiris en het astronomische tijdperk Schorpioen eigenlijk hetzelfde?

In het oude Egypte was het hele leven op aarde doordrongen van de hemel. Alles was in relatie met de hemel. De bewegingen aan de hemel en de cycli van de zon. Ook de dagelijkse bezigheden van de mensen hadden een spirituele betekenis. De koningen in het oude Egypte hadden geen namen maar het waren titels met een relatie naar de cycli van de zon.

Akhnaton leefde in de 18e dynastie, ca. 1350 voor Christus.

Een belangrijke dynastie met koningen die een eerdere tijd van voorspoed wilden doen herleven. Hij bracht Aten, een fase van de zon, als het hoogste principe naar voren. Het Licht van de Ene (van God) en alle ‘goden’ ofwel NTR’s als goddelijke principes of natuuraspecten van de Ene. Uit het boek over de leringen van wisdomkeeper Abd’el Hakim Awyan, wilde Akhnaton met Aten terug naar de tijd van Osiris, de tijd waarin de mensen in eenheid en Verlichting samenleefden.

En dat deed hij in de tijd van Amen. De donkere fase, waarin waarheid verborgen is. Het verlies van bewustzijn. De tijd van Amen was vol van kracht rond 2000 voor Christus. De eerste titel van Akhnaton was Amonhotep IV. Wat betekent ‘in vrede met het verborgene’. Hij veranderde zijn titel naar Akhnaton wat ‘in de schaduw of reflectie van de Wiser’ betekent. Wiser is een oud Egyptische naam voor Osiris, de tijd van eenheid en Verlichting. De fase van Aten.


gratis ebook

Kijk ook even in je spambox om je aanvraag GRATIS eBook te bevestigen.

Wil jij het GRATIS eBook ontvangen ‘7 oud Egyptische wijsheden die je leven verrijken’? En ontvang daarbij ook gratis, 7-maal per jaar de InSpirit eZine. Vul je naam en e-mail adres in de velden van het inschrijfformulier.


De titel ‘de schaduw of reflectie van de Wiser’ (Osiris) is astronomisch te zien.

Zelf denk ik dat Akhnaton zeer bewust was van de cycli van de zon en astronomie. Dat de cycli van de zon, de natuur is zoals die zich ontvouwt. En er niet terug kan worden gegaan naar een fase van Aten. Tenminste… niet in die zin.

De priesters in de tijd van Amen trokken meer en meer de macht naar zich toe als intermediair tussen het volk en het Licht van de Ene. En Akhnaton vond dat ieder mens zelf zijn of haar lichtvonk kan hervinden in het Licht van de Ene. Zonder dat daar een intermediair tussen is. Het licht is in ieder mens, in de weg naar binnen. Een herkenbare boodschap, ook van Jezus de Christus.

De tijd van Osiris komt in de buurt van het astrologische tijdperk van Schorpioen. En Akhnaton leefde aan het laatste eind van het astrologische tijdperk Stier. Schorpioen, de tijd van Osiris, is het tegenover liggende teken van Stier. En daarmee in de schaduw of reflectie van de Wiser, van Osiris. Akhnaton ging daarmee niet terug naar de fase van Aten, de tijd van Osiris. Akhnaton bracht in de betekenis van zijn titel, met zijn leven, directe toegang mogelijk tot het Licht van de Ene onder de mensen. Zoals Jezus de Christus dit ook was en deed.  

En ik besef dat dit schrijven een perspectief is vanuit een punt. Omdat cycli van de zon, maan en astronomie in vele holistische bewegingen cirkelen. En er zelfs vanuit dit perspectief punt nog veel meer over te vertellen valt.
 

Reis jij met ons mee in het Lichtenergie reisprogramma in Egypte?

Waarin je de weg naar binnen gaat, kennis en wijsheid opdoet vanuit je hart. Het in de reis vooral gaat om het ervaren van de energie die nog vanuit de aarde resoneert, in de tempels resoneert. Je raakt en ontroert.

Je bent van ♥ te welkom in het:

Programma met 13-daagse Spirituele ‘Reis naar je Centrum’
van 3 t/m 15 november 2024
.

Klik dan hier voor meer inspiratie over dit spirituele reisprogramma Egypte
 

Lydia

Lydia heeft zelfstandig vele spirituele reizen gedaan naar Egypte, Peru, Zuid Frankrijk, India en andere landen vanuit een diep innerlijk contact met de oude wijsheid van mensen

uit oude culturen die in een hoger bewustzijn samenleefden. Die meer in harmonie en contact leefden met de natuur van het leven. In een goed gebalanceerd programma met spirituele reis neemt Lydia mensen mee in innerlijk gevoelde bewustzijnsontwikkeling. Een levensverrijkende reis!
Ze deelt de oude wijsheid, reisinspiratie en oefeningen energiewerk uit India, Egypte of Peru in de InSpirit Ezine. Een magazine met inspirerend artikel via e-mail.

 
© Overnemen van dit artikel of delen daaruit is niet toegestaan zonder de toestemming van Atma Reizen en de auteur.

Maria Magdalena die haar boodschap van liefde leefde

Dat Maria Magdalena in het zuiden van Frankrijk heeft geleefd

is niet hard bewezen. Zij is wel overduidelijk aanwezig in de plaatselijke verhalen van de mensen en symboliek in kerken en grotten.

Maria Magdalena was een Esseense, een Gnostica. Zij ging de weg naar binnen, naar de hemel in haar zelf. In het evangelie over Maria Magdalena wat is gevonden in het Egyptische Nag Hammadi wordt gezegd dat zij het “Al” kende. Maria: “wat mij bindt is gedood en wat mij omringt is overwonnen.” En dat is niet iets wat lichtelijk kan worden aangenomen. Het is de smalle weg zoals onder andere in de bijbel genoemd.

Maria Magdalena heeft in het zuiden van Frankrijk de Moedergodin, de zwarte Isis doen herleven. Zij kende de gnostische Sophia, de Moeder. De oerkracht in al het leven. Haar kracht van vóór de fysieke schepping. Zij is het verzoenende principe in de duale krachten van de polen. Duale krachten die er zijn om onszelf te ervaren. Een oerkracht die met het verstand niet te omvatten valt, aan het verstand voorbij gaat. Verstand wat dienend mag worden aan die oerkracht.

In het reisprogramma “Maria Magdalena die haar boodschap van liefde leefde” in het zuiden van Frankrijk van 30 juni t/m 7 juli 2023 doen we meditaties om in ons pure Aanwezigheid te zijn. We gaan die weg naar binnen en delen met elkaar de essentie van binnenuit.


gratis ebook

Kijk ook even in je spambox om je aanvraag GRATIS eBook te bevestigen.

Wil jij het GRATIS eBook ontvangen ‘Maria Magdalena die haar boodschap van liefde leefde’? Met een oefening waarmee jij meer en meer jouw Pure Aanwezigheid in je leven kunt leven. En ontvang daarbij ook gratis, 7-maal per jaar de InSpirit eZine. Vul je naam en e-mail adres in de velden van het inschrijfformulier.


In het zuiden van Frankrijk is het wat ik noem, een oerbronnen. De energie vanuit leylijnen uit de aarde is nog krachtig aanwezig. Ondersteunt je in je weg naar binnen. Kan je ook krachtig raken in dingen die je met je verstand hebt aangenomen. Nog niet innerlijk resoneert, nog niet innerlijk levend in je is geworden.

Het is een gebied waar gevoelige mensen zich heel fijn voelen.

Er is een individuele sessie ‘Bevrijd je belemmeringen’ en een workshop vooraf aan de reis waarin je informatie en meditaties ontvangt zodat je je goed kunt voorbereiden op deze innerlijk verdiepende reis.

Klik op de link en lees over dit inspirerende programma met innerlijk verdiepende reis van 30 juni t/m 7 juli naar de fijn energetische aarde in het zuiden van Frankrijk.

Wil je vrijblijvend met mij onderzoeken of dit reisprogramma passend voor je is?
Stuur dan een mail naar info@atma-reizen.nl dan plannen we een telefonische sessie (ca. 30 minuten) waarin je inspiratie opdoet, we spreken over je wensen voor een reisprogramma en ik kan je manieren aangeven hoe dit reisprogramma levensverrijkend voor je kan zijn.

Lydia

 
Lydia heeft zelfstandig vele spirituele reizen gedaan naar Egypte, Peru, Zuid Frankrijk, India en andere landen vanuit een diep innerlijk contact met de oude wijsheid van mensen uit oude culturen die in een hoger bewustzijn samenleefden. Die meer in harmonie en contact leefden met de natuur van het leven. In een goed gebalanceerd programma met spirituele reis neemt Lydia mensen mee in innerlijk gevoelde bewustzijnsontwikkeling. Een levensverrijkende reis!
Ze deelt de oude wijsheid, reisinspiratie en oefeningen energiewerk uit India, Egypte of Peru in de InSpirit Ezine. Een magazine met inspirerend artikel via e-mail.

 
© Overnemen van dit artikel of delen daaruit is niet toegestaan zonder de toestemming van Atma Reizen en de auteur.